Disclaimer

Bloemennest

De naam Bloemennest heb ik gekozen vanwege mijn

achternaam en in de buurt waar ik woon, hebben alle

straten de namen van bloemen en planten. Daarnaast

wil ik kinderen graag een warm nest bieden met liefde

en geborgenheid.

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en

prettig voelen bij mij thuis. Dat is mijn inziens een

basisvoorwaarde voor kinderen om zich te kunnen

ontwikkelen en ontplooien en om de wereld om hen

heen te ontdekken.

 

Met een vast dagritme breng ik structuur en voorspel-

baarheid in de dag, dit biedt duidelijkheid voor de

kinderen en dan weten ze waar ze aan toe zijn, wat

een stukje veiligheid biedt.

 

Met een gevarieerd activiteitenprogramma zal ik de

kinderen uitdagen zich verder te ontwikkelen, ieder

kind in zijn/haar eigen tempo.

 

In de vorm van verschillende thema’s die kinderen

aanspreken, zal ik activiteiten aanbieden en opvoed-

middelen aanreiken die te maken hebben met

motoriek/beweging, zelfstandigheidontwikkeling,

cultuur, kunst/knutselen, spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, natuur en techniek.

 

Om me verder te professionaliseren ben ik sinds september 2014 gestart met een VVE (Voorschoolse Vroegtijdige Educatie) programma Kiki, kansen in kinderen. Dit programma is speciaal geschreven voor gastouders. Aan de hand van  thema’s, bied ik verschillende activiteiten aan. In ieder thema komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod.

 

Kiki is een nieuw maatje dat samen met de kinderen allemaal leuke en leerzame avonturen beleeft. Het programma is bedoeld voor alle kinderen tussen 3 maanden en 4 jaar en voor de gehele periode dat uw kind door mij opgevangen wordt bij Bloemennest. Per activiteit kijk ik welke geschikt is voor de leeftijd  en de ontwikkeling van uw kind. Er hoort een beer bij, genaamd Kiki, die met de kinderen mee doet met het dagprogramma. Samen met de kinderen maak ik maandelijks een nieuwe thematafel en de kinderen worden betrokken bij de verzorging van Kiki.

 

Het belang van het werken met een VVE programma is om de overgang van de kinderopvang naar de basisschool zo klein mogelijk te houden.

 

U als ouders worden ook nauw betrokken bij de thema’s van Kiki, u krijgt elke maand een handleiding toegestuurd met daarin de uitleg over het thema. Op deze manier weet u als ouder waar ik mee bezig ben en kunt u daar thuis op in spelen.

 

Elke dag lekker naar buiten vind ik ook erg belangrijk en gezond! Ons huis staat in een kindvriendelijke buurt met voldoende speeltuintjes, eendjes en daarnaast hebben we een heerlijke tuin om lekker te kunnen spelen, ontdekken en om veel buiten te zijn.

 

In mijn pedagogisch beleid kunt u lezen wat Bloemennest te bieden heeft en wat ik belangrijk vindt in het werken met kinderen t.a.v. wennen, veiligheid, leefstijl en hygiëne, waarden en normen, speelgoed en ontwikkeling, voeding en veilig slapen.

 

Bent u op zoek naar een gastouder?

Graag zou ik dan met u een afspraak plannen om kennis te maken. U bent dan in de gelegenheid om uw verwachtingen van gastouderopvang met mij te delen en ik kan u vertellen over wat ik voor u kan betekenen.

 

Ik richt me met name op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, daarnaast is er beperkt opvang voor kinderen met betrekking tot naschoolse opvang mogelijk. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

 

Bloemennest is geregistreerd en aangesloten bij Gastouderbureau het Koningshofje, Bureau Bloei en Gastouderopvang Bloei. U kunt me rechtstreeks benaderen of via hen (zie contactpagina).

 

Bianca Bloem staat bij het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd onder nummer: 799333281

landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Gastouderopvang Bloemennest is in het handelsregister ingeschreven met KvK-nummer: 60922230.

 

Dagen waarop opvang mogelijk is: maandag t/m donderdag